Heb jij een pedagogisch HBO achtergrond? Kom dan bij Tugra werken.

Nieuws

Nieuws

Voorstelling Van Zaken

Voorstelling Van Zaken
Goed Scheiden
Op 26 februari was Tugra Zorg & Welzijn aanwezig bij de voorstelling ‘Goed scheiden’. Een initiatief dat voortkomt uit een samenwerking met het programma Scheiden zonder schade, dat in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeente wordt uitgevoerd.

Door middel van stukjes toneel zijn er thema’s besproken waar wij als hulpverlener veel mee te maken hebben. Thema’s als het huwelijk, in het belang van kinderen werken, of juist de focus op de hulpverlening voor ouders. Het was interessant om de uiteenlopende inzichten te horen van de deskundigen. Tegelijkertijd bevestigde het ook dat er niet één manier is om goed te scheiden.

Na het eerste gedeelte van de middag konden we ons inschrijven om te speeddaten met de deskundigen die deze middag de gesprekken hebben gevoerd. Tijdens deze gesprekken hebben we kunnen inzoomen op thema’s die wij belangrijk vinden en hebben we onze werkwijze kunnen delen met andere deskundigen.

André Rouvoet
Fadime heeft een gesprek met de heer André Rouvoet gevoerd. Eerder hebben wij de stukken gelezen omtrent scheiden zonder schade. Fadime heeft de heer Rouvoet een inkijkje gegeven in de werkwijze van Tugra Zorg & Welzijn en haar Omgangshuizen. Daarin staat het belang van het kind bovenaan. Het was een prettig gesprek, waarin er van beide kanten een luisterend oor was. Ons omgangshuis boek is ook overhandigd aan de heer Rouvoet.

Harmke Berge Henegouwen, gedragsdeskundige
Harmke en Esther hebben de werk wijze van het omgangshuis van Tugra en haar Omgangshuizen besproken. Met name het belang van werken in het belang van het kind. Esther heeft ook het boekje van het omgangshuis overhandigt aan Harmke.

Carrie Jansen, Sociaal advocaat
Carrie Jansen en Selma hebben gesproken over de strijd tussen ouders. Met name dat die strijd zo belastend kan zijn voor een kind.

Ybo Buruma, Raadsheer van de Hoge Raad
Ybo en Selma hebben gesproken over punten waar we als hulpverleners tegenaan lopen. In het vrijwillige kader houdt het voor ons op een gegeven moment op. Ouders dienen zelf bereidt te zijn om mee te willen werken aan de omgang. Daarnaast hebben zij gesproken over dat de wensen van het kind meegenomen dienen te worden bij de zitting omtrent de omgang. Het gesprek met een kind kan door de betrokken hulpverlener worden aangegaan. ‘Kinderen laten al veel bij mij los, omdat er al een vertrouwensband aanwezig is’, aldus Selma.

Fariba Rhmaty, Transcultureel psychotherapeut
Sara heeft een gesprek gehad met Fariba. Ze hebben gesproken over belang van steun vanuit het systeem. Ook wanneer er vluchtelingen naar Nederland komen en er geen netwerk is in Nederland is het van belang het netwerk van de cliënt in het buitenland te integreren in de hulpverlening.

Evelien Tonkens, Socioloog
Evelien en Sara hebben het gehad over het hoge aantal scheidingen van Syrische gezinnen in Nederland. Er is besproken welke factoren hieraan bijdragen en hoe de hulpverlening hierop mag worden afgestemd.

Categorieën

Testimonials

They have turned my life over a new leaf. I owned these guys at  @healsoul a lot for my body to be able to recover as today.

Frankie Kao
Frankie Kao

This theme @healsoul have more power than I think in the first place. It helps connect patients with potential doctor or caregiver.

Doris Jones
Doris Jones

Your help in this challenging period is greatly appreciated. Our entire family extends our thanks for what @healsoul have done.

Amy McClure
Amy McClure

They have come to me when I felt the most desperate and shed a light on my way. Thank you @healsoul center sincerely.

Selena Gollet
Selena Gollet
banner-service